Takvim

Çalışma Takvimi:

Tüm toplantı, jüri, atölye çalışmaları ve seminerlere katılım zorunludur.

TARİH SAAT YER
Bitirme Dosyalarının Verilmesi

İlk tartışma oturumu

8 Şubat Çarşamba 10:00-13:00 A1
İkinci tartışma oturumu 15 Şubat Çarşamba 09:30-15:00 A1
Üçüncü tartışma oturumu

ve Program geliştirme atölyesi

22 Şubat Çarşamba 09:30-15:00 A1
1. ARA JÜRİ 1 Mart Çarşamba 09:30 2.kat koridor
ADANA TEKNİK GEZİ 3-4-5 Mart 2017
2. ARA JÜRİ 22 Mart Çarşamba 09:30 2.kat koridor
3. ARA JÜRİ 19 Nisan Çarşamba 09:30 2.kat koridor
ATÖLYE 3 Mayıs Çarşamba 09:30 A1
4. ARA JÜRİ 10 Mayıs Çarşamba 09:30 2.kat koridor
Proje teslimi 7 Haziran Çarşamba 14:00 Seminer Odası
Yarıyıl Sonu Jürisi 8 Haziran Perşembe 09:30 2.kat koridor

Bitirme Jürilerinde İstenilenler:

 1. Ara Jüri:
 •   Konu ile ilgili tartışmanızı nasıl bir bağlamsal çerçeveye oturttuğunuzu, hangi kavramlara yoğunlaştığınızı anlatan bir metin eşliğinde diyagramlar ve diğer görsel temsil araçlarını kullanarak anlatınız.
 •   Bu doğrultuda nasıl bir program önerdiğinizi anlatan diyagramlar üretiniz. Detaylı bir program çalışmasının aktarılması beklenmektedir (m2 istenmemektedir!)
 1. Ara Jüri:

İlk juride önerdiğiniz bağlamsal tartışma doğrultusunda;

 •   Adana’da geneline ve seçilen alana yönelik kentsel ve mekansal analizler: Kolaj diyagramlar, 1/1000 ölçekli kesitler vb. üretiniz.
 •   Adana bağlamında geliştirilmiş ve uyarlanmış program önerisi ve diyagramı
 •   1/1000 ölçekli öneri maketi
 •   1/500 ölçekli plan, kesitler
 •   Hayal ettiğiniz mekanın insan ölçeğinde, deneyimleyenin gözünden sunulduğu, atmosferi, oradaki deneyimi anlatan çizim-kolaj serisi, istenirse sinematografik kolajla sürekli bir çizim halinde anlatılabilir.
 1. Ara Jüri:

İlk iki jüride istenilen tüm maket ve diyagramların eleştiriler doğrultusunda düzenlenmiş hallerinin yanında;

 •   1/1000 ölçekli Vaziyet Planı
 •   1/200 ölçekli Planlar ve Kesitler  (gerekli görülen sayıda)
 •   1/500 Maket(ler)
 •   Kolajlar

3 boyutlu modelin yardımıyla karma teknikle üretilen, mekansal atmosferi ve deneyimi anlatan 3 boyutlu ifadeler.

 1. Ara Jüri:

İlk üç jüride istenilen tüm maket ve diyagramların eleştiriler doğrultusunda düzenlenmiş hallerinin yanında;

 •   1/1000 ölçekli Vaziyet Planı
 •   1/200 ölçekli Plan, Kesit ve Görünüşler  (gerekli görülen sayıda)
 •   1/500 Maket(ler)
 •   Kolajlar

3 boyutlu modelin yardımıyla karma teknikle üretilen, mekansal atmosferi ve deneyimi anlatan 3 boyutlu ifadeler.

 •   1/20 sistem detayı plan, kesit (antroposen ana başlığı bağlamında kullanılan yapı malzemesinin, detayların ve sürdürülebilirliklerinin aktarıldığı araştırma ve çizimler)

Proje Tesliminde İstenilenler:

İlk dört jüride istenilen tüm maket ve diyagramların eleştiriler doğrultusunda düzenlenmiş hallerinin yanında;

 •   1/1000 ölçekli Vaziyet Planı
 •   1/1000 ölçekli maket
 •   1/200 ölçekli Plan, Kesit ve Görünüşler  (gerekli görülen sayıda)
 •   1/500 Maket(ler)
 •   Kolajlar

3 boyutlu modelin yardımıyla karma teknikle üretilen, mekansal atmosferi ve deneyimi anlatan 3 boyutlu ifadeler.

  1/20 sistem detayı plan, kesit (antroposen ana başlığı bağlamında kullanılan yapı malzemesinin, detayların ve sürdürülebilirliklerinin aktarıldığı araştırma ve çizimler)

Tum toplanti, juri, atolyer calismalari ve seminerlere katilim zorunludur

Advertisements