İçerik

MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ – MİMARLIK  BÖLÜMÜ

2016-2017 Bahar Yarıyılı / Bitirme Projesi

Jüri: Pelin Tan, Zeynep Ataş, Mehtap Serim, Murat Çağlayan, Figen Işıker, Deniz Aslan

 

ANTROPOSEN Adana’da …

 

Varlığımızın temel koşullarını etkileyecek kadar güçlü hale gelmiş olsak da, küçük bir gezegende diğer türler arasında yalnızca bir tür olduğumuzu kabul etmemiz gerekiyor. Bu farkındalık bizi çevremizle yeni bir tür ilişki kurmaya götürür: tükenmek bilmez kaynaklarını, kendi yaratıcı potansiyellerini ortaya koymak için sömüren kahraman bir işçi olmak yerine, kendi çevresiyle işbirliği içerisinde olan ve kabul edilebilir seviyede güvenlik ve dengeli devamlılık müzakeresi güden alçak gönüllü bir ajan olmak.

Slavoj Žižek

 

İnsanın bütün yapıp ettikleri modern arşivleme mantığından daha karmaşık bir sistem ve titizlikle dünyanın belleğine kaydedilmektedir. Sanayi Devrimi’ne kadar çevresini de manipüle ederek ürettiği etkinin dünyanın kayıtlarına nasıl geçmiş olduğunu kavramak, aslında insanın algı kabiliyetinin çok ötesinde bir görü istiyor. Ancak son iki asırdır insan türünün aklının dünyada yol açtığı topyekûn değişim kendisini de içerecek denli büyük ve gözle görülebilir bir hasara sebep oldu. Boyutlarını hala anlamış olmasak da dünya bu hasarın faturasını tek tek evlerimize postaladığı için zarfı açmak zorunda kaldık.

Bahsedilen hasara rağmen dünyadaki varlığımız, köklü mutasyonlar sayesinde devam edebilecek mi sorusu merak konusu olsa da bugün bu hasar ile birlikte yaşamanın yollarını aramak yaratıcı zekamızın zevk alacağı yeni bir oyun gibi gözüküyor. Yaşamımızı besin tabletleri sayesinde sürdürmemize hala uzun bir vakit olduğuna göre bu oyuna besin zincirimizin ne halde olduğuna, mimarlık perspektifinden bakarak başlayabiliriz.

 

Okuma ve Tartışma Programı:

Binboğalar Destanı, İnce Memed I

 1. Tartışma Oturumu (8 Şubat) için: (Genel ekolojik durum-Antroposen çağ)
 •        Antroposen’e Hoşgeldiniz, Slavoj Zizek
 •       Ekolojinin Politikası: Yeni Sınırlar, Yeni Aktörler, Sezai Ozan Zeybek
 1. Tartışma Oturumu (15 Şubat) için: (Tarım ve Ekolojik Sürdürülebilirlik)
 •       Tarımsal Peyzaj, Pierre Bélanger
 •        Çalınmış Hasat, Vandana Shiva, 5.6.7. Bölümler

     Neden Çevresel Sürdürülebilirlik Büyük Olasılıkla Büyüyen Üretimle Birlikte Ulaşılabilecek Bir Hedef Değildir

 •        Roefie Hueting, Yeşil Ekonomi: Küçülmek Güzeldir içinde, s.21-36
 •        Gıda A.Ş. Belgeseli

 

Kavramlar:

Toprak, Organik tarım, doğal tarım, permakültür, karbon ayak izi, tarladan tabağa, tohum, genetiği değiştirilmiş organizmalar

 1. Tartışma Oturumu (22 Şubat) için: (Somut yaklaşımlar-müdahaleler ve Adana)
 •    Ekoköyler; Sürdürülebilirliğin yeni umutları; Ekoköy mozaiğinde iz sürmek, Ekoköyler neye benzer? s.15-50

Kavramlar:

Somut Adımlar: Eko-köyler/Dernekler

Ekolojik yapım teknikleri, malzemeler, teknolojiler

Adana’da tarım adına ne oluyor?/ Adana’da tarım-istatistik kurumundaki (TÜİK) veriler ne söylüyor?

Çukurova’da göçebeler (Türkmenler)/ Çukurova’da mevsimlik işçiler

Jüri: Pelin Tan, Zeynep Ataş, Mehtap Serim, Murat Çağlayan, Figen Işıker, Deniz Aslan

Bitirme Projesinin Amacı:

Bitirme Projesi’nin amacı, öğrencilerin Mimarlık Bölümü’ndeki eğitim ve öğretimin bütününü oluşturan tüm disiplin alanlarında edindiği bilgileri ve yeteneği, kendi başına ve belli bir sürede “istenen mesleki düzeye ulaştığını” kanıtlayan bir çalışma ile ortaya koyması; diğer yandan da genel eleştiriler yoluyla, öğrencinin yetişme olgusunun bu son aşamada daha da geliştirilmesinin sağlanmasıdır. Belirli sınırlar içinde, araştırma ve analiz çalışmalarını içermekle birlikte, Bitirme Projesi’nin temel niteliği, sonucu bir mimari ürüne yönelmiş bir “proje” çalışması olmasıdır.

Bitirme Projesi kapsamında, öğrenci çalışmalarının bir tasarlama süreci olarak izlenebilmesi ve mimari sentezle ilgili her bilim dalındaki yetişmenin denetlenmesi esastır. Bu süreçteki gerekli aşamalar ve yapılacak işlemler jüri tarafından belirlenir. Çalışmanın yürütülüşü sırasında, öngörülen denetim ve projenin gelişimi içinde gereken aşamalarda genel eleştiriler, yarıyıl içinde belirli ara jüri oturumlarında Bitirme Projesi Jürisi tarafından yapılır.

Bitirme çalışmasını alabilmenin koşulları şunlardır:

 1. Almakla yükümlü olduğu derslerin tümüne yazılmış olması gerekmektedir.
 2. Mimari Proje dersini, 7. yarıyıl Mimari Proje dersi dahil, bütün yarıyıllarda başarmış olması şarttır.
 3. Konstrüksiyon Atölyesi dersini başarmış olması gerekmektedir.

Değerlendirme:

Bitirme Projesi, üç haftalık okuma ve takvimde belirlenen günlerde yapılacak tartışma günleri ile program atölyesinin devamında 4 adet ara jüri oturumu ve yarıyıl sonu proje teslimi ve jüri oturumundan oluşur. Ek olarak jürinin uygun belirlediği tarihlerde seminerler ve atölye çalışmaları ile bitirme ödevi süreci desteklenir.

Proje verilen program ve diğer koşullara uygun olarak, öğrenci-tasarımcı tarafından geliştirilecek, özellikle kendi düşünce ve çabalarının ürünü olacaktır. Öğrenci-tasarımcı hazırlamakta olduğu projeyi, belirtilen tarihlerde, jürinin inceleme ve görüşüne sunacaktır. Bu sunuşlarda, öğrenciden istenen çizimler ve diğer belgeler eksiksiz olarak getirilecek ve jüri üyelerince değerlendirilerek, öğrenciye, projesine ilişkin eleştiri ve öneriler yapılacaktır. Öğrencilerin süreçte önemli yeri ve başarı durumuna katkısı olan ara jüri oturumlarına, atölye ve seminerlere katılması zorunludur.

Öğrencilerin ara jüri oturumlarını başından sonuna kadar izlemesi istenmektedir. Ara jüri oturumları için istenen proje, belge, maket vb. dokümanların teslimi, çalışma takviminde belirtilen tarihlerde, belirtilen yer ve saatte alınacak; ara jüri oturum günlerinde tüm çalışmalar aynı anda sergilenerek, ve oturumlar tüm öğrencilerinin katılımı ile gerçekleşecektir. Tüm öğrencilerin birbirlerinin eleştirilerini izlemesi beklenmekte ve bu, karşılıklı etkileşim ve veri paylaşımı için ön koşul olarak görülmektedir. Jüriler, öğrenci-tasarımcının jüriye projesini tanıtması, anlaşılmayan noktaları açıklaması için yapılmaktadır. Jüri, öğrenciye projesi dışında, genel mimarlık konularında da görüş ve düşüncelerini anlamak, bilgi düzeyi hakkında fikir sahibi olmak amacıyla çeşitli sorular yöneltebilir.

Genel başarı değerlendirmesi, yukarıda açıklanan aşamaların tümünün birlikte ele alınıp değerlendirilmesi biçiminde yapılacak ve sonuç bu değerlendirmelere göre belirlenecektir. Proje, tek başına bir değerlendirme verisi olarak görülmemelidir. Bu aşamalardan herhangi birine katılmamış olmak, başarısızlık nedeni olabilir. Jüri bütün toplantılarını, salt çoğunluğu ile yapar ve kararlarını toplantıda bulunan üyelerin oy çoğunluğu ile alır.

 

Advertisements